รับหล่อลูกกลิ้งยาง

HyperRoller™ บริการรับหล่อลูกกลิ้งยาง (Recovering)และบริการผลิตแกนใหม่ตามแบบ Spec. การใช้งานของท่านเรามีบริการรับหล่อลูกกลิ้งยาง-ผลิตแกนใหม่ ทั้งแบบผิวเรียบ และ รับหล่อลูกกลิ้งยางเซาะร่อง ขึ้นลาย ไม่ว่าจะเป็นลูกกลิ้งลายข้าวหลามตัด หรือลูกกลิ้งยางลายเพชร  ( Diamond Grooves ) , ลูกกลิ้งยางลายแนวนอน (Horizontal Grooves ) , ลูกกลิ้งยางตัดร่องแนวตรง ( Vertical Groove) , ลูกกลิ้งยางลายเกลียว (Spiral Fluted End-To-End ),ลูกกลิ้งยางลายเกลียวคู่ (Spiral Serration) , ลูกกลิ้งยางลายก้างปลา  (Herringbone Groove) เป็นต้น

Application : Rubber Nip Rollers. / Rubber Conveyor Rollers. / Rubber  Feed Roller / Rubber Slitter Rollers / Rubber Treating Rollers / Rubber Drive Roller etc.

Industry Served  

 • Rubber Roller  For Paper Industry ลูกกลิ้งยางสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษ
 • Rubber Roller For Textile Industry ลูกกลิ้งยางสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 • Rubber Roller For Food & Beverage Industry  ลูกกลิ้งยางสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
 • Rubber Roller For Printing Industry. ลูกกลิ้งยางสำหรับอุตสาหกรรมสิงพิมพ์
 • Rubber Roller For Automotive Industry ลูกกลิ้งยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
 • Rubber Roller For Lamination Industry ลูกกลิ้งยางสำหรับอุตสาหกรรมลามิเนต
 • Rubber Roller  For Chemical Industry ลุกกลิ้งยางสำหรับอุตสาหกรรมเคมี
 • etc.

CUSTOM RUBBER ROLLER

 • Material Served : Silicone , EPDM , NBR , HNBR ,  CR , NR , CSM ( Hypalon)  etc..
 • Hardness : 5-100 Shore A
 • Diameter : 1.500 M ( MAX)
 • Length : 10 M ( MAX)
 • Color : Black / White / Grey / Blue  / Cream etc.
 • Roller Grooving Service : Diamond Grooves / Horizontal Grooves / Spiral Fluted End-To-End / Herringbone Groove / Spiral Serration.
 • Material Certification : FDA

HyperRoller™บริการรับหล่อลูกกลิ้งและผลิตแกนใหม่ตาม Spec. การใช้งานของท่าน

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่

ฝ่ายขาย Tel : 0 2408 2583-4   MB : 06 2151 5494

LINE@ @ptiglobal

Email: pti_sale2@hotmail.com / ptiproduct@hotmail.com

Technical Engineer  MB : 08 6307 7319

website https://hyper-roller.com

Rubber Conveyor Rollers

Rubber Conveyor Rollers หรือลูกกลิ้งยางลำเลียง เป็นลูกกลิ้งยางที่ทำหน้าที่ลำเลียงวัสดุต่างๆให้ผ่านไปตามกระบวการผลิต เช่น ลูกกลิ้งลำเลียงสายพาน , ลูกกลิ้งยางลำเลียงอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ , ลูกกลิ้งยางลำเลียงกระบวนการผลิตอาหาร , ลูกกลิ้งยางลำเลียงอุตสาหกรรมทำเหมือง , ลูกกลิ้งยางลำเลียงสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก , อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ เป็นต้น

HyperRoller™ เราบริการรับผลิต-หล่อลูกกลิ้งยางลำเลียงRubber Conveyor Rollers ตามแบบ Spec. การใช้งาน พร้อมด้วยวัตถุดิบยางที่มีบริการให้ท่านเลือก เช่น Silicone , NBR , NR , HNBR ,  CR (Neoprene) , CSM , FKM ,  PU etc.

CUSTOM RUBBER CONVEYOR ROLLER

 • Material Served : Silicone , EPDM , NBR , HNBR ,  CR , NR , CSM ( Hypalon)  etc..
 • Hardness : 5-100 Shore A
 • Diameter : 1.500 M ( MAX)
 • Length : 10 M ( MAX)
 • Color : Black / White / Grey / Blue  / Cream etc.
 • Roller Grooving Service : Diamond Grooves / Horizontal Grooves / Spiral Fluted End-To-End / Herringbone Groove / Spiral Serration.
 • Sponge Roller : Available
 • Material Certification : FDA

ท่านสามารถสั่งหล่อลูกกลิ้งกับเราได้ที่ Tel: 0 2408 2583-4  MB : 06 2151 5494

LINE@ @ptirubber

Email: pti_sale2@hotmail.com / ptirubber@hotmail.com

Technical Engineer MB : 08 6307 7319

website https://hyper-roller.com