Home

HYPER ROLLER  เราบริการรับหล่อลูกกลิ้งยาง   –  Rubber Roller  / ลูกกลิ้งโพลิยูรีเทน – PU Roller   ( Used Rubber Roller)  และบริการรับผลิตลูกกลิ้ง( New Roller Core ) ตามแบบการใช้งาน เพื่อตอบโจทย์การใช้งานลูกกลิ้งในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ , อุตสาหกรรมสิ่งท่อ , อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ , อุตสาหกรรมผลิตฟิมล์พลาสติก , ลูกกลิ้งยางสำหรับเครื่องจักร , ลูกกลิ้งยางนำไฟฟ้า ลูกกลิ้งลำเลียง  เป็นต้น

เรื่องล่าสุด

ลูกกลิ้งยางฟองน้ำEPDM

ลูกกลิ้งยางฟองน้ำEPDM สีดำ ลูกกลิ้งยางฟองน้ำยืดหยุ่นสูง … อ่านเพิ่มเติม ลูกกลิ้งยางฟองน้ำEPDM

รับหล่อลูกกลิ้งยางซิลิโคนทนความร้อนสูง

HyperRoller รับหล่อลูกกลิ้งยางซิลิโคนทนความร้อนสูง High … อ่านเพิ่มเติม รับหล่อลูกกลิ้งยางซิลิโคนทนความร้อนสูง

บริการรับหล่อลูกกลิ้งยางซิลิโคนHardness 40+/-5 Shore A

หล่อแกนลูกกลิ้งยางซิลิโคน สีขาวฟู้ดเกรด Hardness 40+/-5 … อ่านเพิ่มเติม บริการรับหล่อลูกกลิ้งยางซิลิโคนHardness 40+/-5 Shore A

ลูกกลิ้งยางNRลายข้าวหลามตัด

รับหล่อลูกกลิ้งยางลายข้าวหลามตัด ลูกกลิ้งยางลายเพชร Tel: 06 2151 5494

More Posts