Rubber Conveyor Rollers

Rubber Conveyor Rollers หรือลูกกลิ้งยางลำเลียง เป็นลูกกลิ้งยางที่ทำหน้าที่ลำเลียงวัสดุต่างๆให้ผ่านไปตามกระบวการผลิต เช่น ลูกกลิ้งลำเลียงสายพาน , ลูกกลิ้งยางลำเลียงอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ , ลูกกลิ้งยางลำเลียงกระบวนการผลิตอาหาร , ลูกกลิ้งยางลำเลียงอุตสาหกรรมทำเหมือง , ลูกกลิ้งยางลำเลียงสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก , อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ เป็นต้น

HyperRoller™ เราบริการรับผลิต-หล่อลูกกลิ้งยางลำเลียงRubber Conveyor Rollers ตามแบบ Spec. การใช้งาน พร้อมด้วยวัตถุดิบยางที่มีบริการให้ท่านเลือก เช่น Silicone , NBR , NR , HNBR ,  CR (Neoprene) , CSM , FKM ,  PU etc.

CUSTOM RUBBER CONVEYOR ROLLER

  • Material Served : Silicone , EPDM , NBR , HNBR ,  CR , NR , CSM ( Hypalon)  etc..
  • Hardness : 5-100 Shore A
  • Diameter : 1.500 M ( MAX)
  • Length : 10 M ( MAX)
  • Color : Black / White / Grey / Blue  / Cream etc.
  • Roller Grooving Service : Diamond Grooves / Horizontal Grooves / Spiral Fluted End-To-End / Herringbone Groove / Spiral Serration.
  • Sponge Roller : Available
  • Material Certification : FDA

ท่านสามารถสั่งหล่อลูกกลิ้งกับเราได้ที่ Tel: 0 2408 2583-4  MB : 06 2151 5494

LINE@ @ptirubber

Email: pti_sale2@hotmail.com / ptirubber@hotmail.com

Technical Engineer MB : 08 6307 7319

website https://hyper-roller.com