About Us

HYPER-ROLLER เราคือแบรนด์ผู้ผลิตลูกกลิ้งยาง ( RUBBER ROLLER)  ลูกกลิ้งโพลียูรีเทน ( PU ROLLER) เพื่อรองรับความต้องการใช้งานลูกกลิ้งในหลากหลายอุตสาหกรรม ทดแทนการนำเข้า HYPER–ROLER เรารับผลิตทั้งงานหล่อลูกกลิ้งยาง ( USED RUBBER ROLLER)  ลูกกลิ้ง PU และ สร้างแกนลูกกลิ้งใหม่ ( NEW ROLLER CORE ) ตามแบบ Spec. / Drawing  พร้อมด้วยวัตถุดิบและสูตรยางคอมปาวด์ที่มีรองรับมากมาย พร้อมสำหรับการใช้งานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมฟอกย้อม , อุตสาหกรรมกระดาษ , อุตสาหกรรมผลิตฟิมล์พลาสติก , อุตสาหกรรมผลิตถุงมือ เป็นต้น

นอกจากนี้เรายังมีบริการผลิตลูกกลิ้งยางสูตรพิเศษสำหรับการใช้งานเฉพาะด้านเช่น ลูกกลิ้งยางฟู้ดเกรด ( FDA) , ลูกกลิ้งยางฟองน้ำ , ลูกกลิ้งยางความแข็งต่ำ , ลูกกลิ้งยางทนความร้อนสูง , ลูกกลิ้งยางทนสารเคมี , ลูกกลิ้งยางนำไฟฟ้า , ลูกกลิ้งยางกันไฟฟ้าสถิตย์ เป็นต้น

HYPER-ROLLER เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการที่ดีแก่ท่าน ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการผลิตลูกกลิ้งแต่ละประเภท สูตรยางคอมปาวด์ที่มีพร้อมตอบโจทย์การใช้งานของท่าน

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งผลิตลูกกลิ้งได้ที่

ฝ่ายขาย HYPER-ROLLER

Tel : 0  2408  2583-4  /  MB : 06 2151 5494  LINE@ @ptirubber

Email : pti_sale2@hotmail.com / ptiproduct@hotmail.com

Technical Engineer  Tel / LINE : 86  6307  7319

https://hyper-roller.com